O firmie

MEDIEN SERVICE to firma konsultingowa Sławomira Cieślińskiego (rok zał. 1993), od wielu lat wyspecjalizowana w zakresie elektronicznej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem systemów płatności, identyfikacyjnych i transakcyjnych. Przede wszystkim zajmuje się takimi tematami i obszarami zastosowań jak :

  • karty plastikowe i systemy kartowe dla wielu zastosowań (przede wszystkim systemy kart płatniczych, kart zdrowia, dokumentów identyfikacyjnych), obrót bezgotówkowy
  • organizacja specjalistycznych konferencji , fachowych szkoleń, specjalistycznych eventów,
  • lobbing w zakresie e-gospodarki, e-zdrowia, e-podpisu i e-administracji ,
  • edukacja i upowszechnianie wiedzy o nowoczesnej gospodarce elektronicznej.

MEDIEN SERVICE był w latach  2001-2018. organizatorem Międzynarodowej Konferencji KARTA , przekształconej w 2008 r. w Konferencję Central European Electronic Card , a w 2017 r. w Central European Digital Payments – największej  konferencji z zakresu nowoczesnych technologii platności w Polsce i w regionie (conkarta.pl). W latach 2006-2016 r. zorganizował 30 sesji konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy” (polskiekarty.info.pl). Nadal organizuje konferencje CommonSign (od 2011r., commonsign.eu ) oraz od 2014r.  Digital Money & Blockchain Forum (digitalmoneyforum.biz). Kontynuacją tradycji  konferencji CEDP jest wniesienie jej jako ścieżki Cyfryzacja sektora finansowego do organizowanego od ponad 10 lat Forum Gospodarczego TIME (fgtime.pl ).

Członek-założyciel w 2004 r. Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich i aktywny uczestnik kilku jego zespołów roboczych. W latach późniejszych także członek-założyciel Izby Gospodarki Elektronicznej, Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin oraz Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

Firma Medien Service jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (Sławomir Cieśliński pełni w niej aktualnie funkcje Wiceprzewodniczącego Komitetu SMART  oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu FinTech ), Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, Polskiej Izby Informatyki Medycznej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego.   Od czerwca 2016r. Sławomir Cieśliński jest członkiem Prezydium Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

Sławomir Cieśliński ma za sobą wieloletnią pracę w charakterze dziennikarza i wydawcy, doradcy ministra, przedstawiciela zagranicznych firm w Polsce ( w tym koncernu Bertelsmanna ), a także prezesa zarządu kilku spółek, co skutkuje jego osobistym dużym doświadczeniem w zakresie prowadzenia biznesu, handlu, promocji i marketingu.

Warszawa, styczeń  2020r.