O firmie

MEDIEN SERVICE to firma konsultingowa Sławomira Cieślińskiego (rok zał. 1993), od wielu lat wyspecjalizowana w zakresie elektronicznej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem systemów identyfikacyjnych i transakcyjnych. Przede wszystkim zajmuje się takimi tematami i obszarami zastosowań jak :

  • karty plastikowe i systemy kartowe dla wielu zastosowań (przede wszystkim systemy kart płatniczych, kart zdrowia, dokumentów identyfikacyjnych), obrót bezgotówkowy
  • organizacja konferencji kartowych, szkoleń, specjalistycznych eventów,
  • lobbing w zakresie e-gospodarki, e-zdrowia, e-podpisu i e-administracji (od 2006r.) ,
  • edukacja i upowszechnianie wiedzy o nowoczesnej gospodarce elektronicznej.

MEDIEN SERVICE jest od 2001r. organizatorem Międzynarodowej Konferencji KARTA , przekształconej w 2008 r. w Konferencję Central European Electronic Card (conkarta.pl), a w 2017 r. w Central European Digital Payments – od lat największej  konferencji z zakresu nowoczesnych technologii platności w Polsce i w regionie , od 2006 r. konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy” (polskiekarty.info.pl), członkiem-założycielem w 2004 r. Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich i aktywnym uczestnikiem kilku jego zespołów roboczych.

Od 2008 r. organizuje konkursy na najlepsze w danym roku produkty i systemy kartowe w Polsce. Od 2010 r. wydaje Almanach „Polskie Karty” (cardsalmanach.eu). W 2011 r. zainicjował wspólnie z Instytutem Maszyn Matematycznych Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego (impreza od 2012 roku nosi nazwę CommonSign Warsaw – commonsign.eu). W 2014 r. Medien Service zapoczątkował organizację Digital Money & Blockchain Forum (digitalmoneyforum.biz).

Firma Medien Service jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (Sławomir Cieśliński pełni w niej funkcje Przewodniczącego Komitetu E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Inteligentne Systemy Transportowe ) , Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, Izby Gospodarki Elektronicznej, Polskiej Izby Informatyki Medycznej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. W czerwcu 2016r. Sławomir Cieśliński został członkiem Prezydium Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. W grudniu 2016r. został wybrany na lidera grupy e-płatności w Izbie Gospodarki Elektronicznej.

Patronami konferencji organizowanych przez Medien Service są od lat takie instytucje jak Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polski Komitet Normalizacyjny, Krajowa Izba Gospodarcza, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji itd.

Partnerami i głównymi sponsorami konferencji organizowanych przez firmę Medien Service pozostają od lat Związek Banków Polskich, Visa, Gemalto, Oberthur oraz liczne firmy głównie z obszaru biznesu kartowego, systemów IT, bezpieczeństwa teleinformatycznego, finansów, zdrowia, handlu oraz firmy prawnicze i medialne.

Sławomir Cieśliński ma za sobą wieloletnią pracę w charakterze dziennikarza i wydawcy, doradcy ministra, przedstawiciela zagranicznych firm w Polsce ( w tym koncernu Bertelsmanna ), a także prezesa zarządu kilku spółek, co skutkuje jego osobistym dużym doświadczeniem w zakresie prowadzenia biznesu, handlu, promocji i marketingu.

Warszawa, styczeń  2018r.