Karty plastikowe

Firma MEDIEN SERVICE specjalizuje się od lat w sprawach związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem różnorodnych systemów wykorzystujących karty plastikowe – od prostych kart lojalnościowych po karty kryptograficzne do e-podpisu. Przedmiotem działalności są w szczególności:
doradztwo, konsultacje, analizy rynkowe, szkolenia dotyczące:

  • rynku kartowego w Polsce
  • tworzenia systemów kart lojalnościowych, kart miejskich, kart ochrony zdrowia, podpisu elektronicznego, itd.
  • produkcji kart magnetycznych i/lub chipowych, certyfikowanych i niecertyfikowanych
  • personalizacji kart i usług dodatkowych (np.koperty PIN, mailing)
  • urządzeń do produkcji i/lub personalizacji kart plastikowych
  • bezpieczeństwa produktów i aplikacji kartowych
  • kojarzenia partnerów do wspólnych przedsięwzięć.

Oferuję również:

sprzedaż kart różnego rodzaju i przeznaczenia (m.in. płatnicze, certyfikowane VISA i MC, lojalnościowe, zdrapki, identyfikacyjne, papierowe, magnetyczne, z mikroprocesorem, do podpisu elektronicznego, jako nośnik reklamy itd.) oraz druków zabezpieczonych (koperty PIN, poufne listy płac, itd.). Ze względu na kontakty z wieloma krajowymi i zagranicznymi producentami kart, sprzętu i oprogramowania jestem w stanie możliwie najbardziej efektywnie zaspokoić potrzeby klientów.

Firma Medien Service jest od lat organizatorem m.in. Konferencji Central European Electronic Card (conkarta.pl) oraz konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy” (polskiekarty.info.pl), a ponadto  aktywnym członkiem kilku izb gospodarczych.