Działalność lobbingowa

Moje motto: Jestem lobbystą zdrowego rozsądku!

Firma MEDIEN SERVICE Sławomir Cieśliński (rok zał. 1994) z dniem 5 maja 2006r. została wpisana do prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP „Rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową” ( pod poz. 00044). W ten sposób firma MEDIEN SERVICE uzyskała możliwość prowadzenia tego rodzaju aktywności, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa ( Dz.U.Nr 169, poz.1414 z 06.09.2005r.).

Obszarem mojego szczególnego zainteresowania i możliwości funkcjonowania w roli lobbysty pozostają takie dziedziny jak szeroko rozumiana problematyka elektronicznej gospodarki, elektronicznej administracji, elektronicznego Rejestru Usług Medycznych, elektronicznych systemów płatniczych (zwłaszcza w sferze obrotu bezgotówkowego), podpisu elektronicznego i usług zaufania  oraz środków masowego przekazu.

Działania lobbingowe realizuję zarówno w formie i podczas organizowanych przeze mnie ogólnodostępnych konferencji, takich jak np. konferencje Central European Electronic Card Warsaw (www.conkarta.pl) czy z cyklu „Polskie Karty i Systemy” (www. polskiekarty.info.pl) lub inne zamknięte seminaria albo okazjonalne eventy (planowane na rok 2015 konferencje do zobaczenia w zakładce Konferencje 2015) , bądź w trybie realizacji innych konkretnych zadań uzgodnionych pomiędzy stronami umowy. Promocji biznesu kartowego i szerzej – edukacji kartowej w Polsce – służy także wydawany przeze mnie od 2009r. Almanach „Polskie Karty” (www.cardsalmanach.eu).