Cyfryzacja sektora finansowego (3)

W dniu 10 marca 2020r.

Platformy i płatności mobilne

            Płatności mobilne są obecnie postrzegane jako zasadniczy czynnik rozwoju technologicznego w świecie finansów i płatności. W znacznym stopniu ich zaistnienie i rozwój to dzieło nowatorskich firm określanych mianem FinTech. Kluczowe dla ich upowszechniania będą takie kwestie jak sieć 5G, IoT oraz AI, regulacje regionalne i globalne, balans pomiędzy wygodą użytkowników a bezpieczeństwem użytkowników i systemów.

Blockchain i cyfrowe pieniądze

            Po 10 latach od zaistnienia walut cyfrowych na czele z bitcoinem świat zebrał sporo doświadczeń i argumentów zarówno na rzecz ich aprobaty, jak i negacji. Jeszcze większe nadzieję są związane z towarzyszącą walutom cyfrowym technologią blockchain. Ich rozwój jest nieunikniony, a zatem warto przedyskutować m.in. takie kwestie jak Libra – pieniądz czy humbug?, blockchain – 10 lat doświadczeń i nowe zastosowania, obecne i spodziewane regulacje dot. walut cyfrowych, waluty cyfrowe pieniądzem przemysłu 4.0 ?

 

Współpraca nauka-biznes-FinTech a rozwój technologii płatności i cyfrowych finansów

            Technologia, modele biznesowe zmieniają się coraz szybciej. Współpraca nauki z biznesem, to dziś jeden z motorów rozwoju. Tworzenie nowych rozwiązań, kształcenie kadr. Dziś także uczelnie są miejscami w których powstają nowe, niekiedy przełomowe rozwiązania. Ich twórcami są naukowcy, ale i studenci. Rozwój to nie tylko domena uczelni technicznych i ekonomicznych. Powinien on w takiej samej mierze obecny być we wszystkich szkołach wyższych. Biznes zaczyna się często od start upów.  Jak znaleźć dla nich finansowanie? Jak fundusze VC mogą kreować  rozwój nowych projektów biznesowych?