MEDIEN SERVICE to firma konsultingowa Sławomira Cieślińskiego (rok zał. 1993), od wielu lat wyspecjalizowana w zakresie elektronicznej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem systemów identyfikacyjnych i transakcyjnych. Przede wszystkim zajmuje się takimi tematami i obszarami zastosowań jak :

  • karty plastikowe i systemy kartowe dla wielu zastosowań (przede wszystkim systemy kart płatniczych, kart zdrowia, dokumentów identyfikacyjnych), obrót bezgotówkowy
  • organizacja konferencji kartowych, szkoleń, specjalistycznych eventów,
  • lobbing w zakresie e-gospodarki, e-zdrowia, e-podpisu i e-administracji (od 2006r.) ,
  • edukacja i upowszechnianie wiedzy o nowoczesnej gospodarce elektronicznej.

MEDIEN SERVICE jest od 2001r. organizatorem Międzynarodowej Konferencji KARTA , przekształconej w 2008 r. w Konferencję Central European Electronic Card (conkarta.pl) – od lat największej „kartowej” konferencji w Polsce i w regionie , od 2006 r. konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy” (polskiekarty.info.pl), członkiem-założycielem w 2004 r. Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich i aktywnym uczestnikiem kilku jego zespołów roboczych.

Od 2008 r. organizuje konkursy na najlepsze w danym roku produkty i systemy kartowe w Polsce. Od 2010 r. wydaje Almanach „Polskie Karty” (cardsalmanach.eu). W 2011 r. zainicjował wspólnie z Instytutem Maszyn Matematycznych Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego (impreza od 2012 roku nosi nazwę CommonSign Warsaw – commonsign.eu). W 2014 r. Medien Service zapoczątkował organizację Digital Money & Currency Forum (digitalmoneyforum.biz).

Firma Medien Service jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (Sławomir Cieśliński pełni w niej funkcje Przewodniczącego Komitetu E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Inteligentne Systemy Transportowe ) , Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, Izby Gospodarki Elektronicznej oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Patronami konferencji organizowanych przez Medien Service są od lat takie instytucje jak Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polski Komitet Normalizacyjny, Krajowa Izba Gospodarcza, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji itd.

Partnerami i głównymi sponsorami konferencji organizowanych przez firmę Medien Service pozostają od lat Związek Banków Polskich, Visa Europe, Gemalto, Oberthur oraz liczne firmy głównie z obszaru biznesu kartowego, systemów IT, bezpieczeństwa teleinformatycznego, finansów, zdrowia, handlu oraz firmy prawnicze i medialne.

Sławomir Cieśliński ma za sobą wieloletnią pracę w charakterze dziennikarza i wydawcy, doradcy ministra, przedstawiciela zagranicznych firm w Polsce ( w tym koncernu Bertelsmanna ), a także prezesa zarządu kilku spółek, co skutkuje jego osobistym dużym doświadczeniem w zakresie prowadzenia biznesu, handlu, promocji i marketingu.

Warszawa, marzec 2015r.